Τελευταία νέα :


Ημερολόγιο δράσης 18: Εξέλιξη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) (Yπ. Ανάπτυξης)

April 21, 2014 Αναπτύσσονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, πχ ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών. Οι υπηρεσίες μιας στάσης στα ΚΕΠ θα είναι διαθέσιμες εντός του α’ εξαμήνου.

Ημερολόγιο δράσης 2.1: Κεντρικό σύστημα ελέγχου αδειοδοτήσεων επενδύσεων με ένα μοναδικό σημείο υποδοχής και διαρκούς υποστήριξης των επενδυτών

March 28, 2014 Λειτουργεί η Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή στην οποία μαζεύονται οι υπάλληλοι όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, ώστε να παρακάμπτεται η γραφειοκρατία. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει στελεχωθεί πλήρως. Θα ζητάμε τακτικά ενημέρωση και όταν στελεχωθεί θα ζητήσουμε να την επισκεφθούμε και να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της.

Ημερολόγιο δράσης 29: Βελτίωση της διαχείρισης των μαρίνων (Υπ.Τουρισμού)

March 22, 2014 Αναμένεται ως το τέλος Ιουνίου να έχει αποτέλεσμα ο διαγωνισμός για τη Μαρίνα Αλίμου η οποία θα παραχωρηθεί μαζί με τη Νέα Επίδαυρο, τον Πόρο και την Ύδρα. Ακολουθεί η Μαρίνα της Πύλου